Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om insatser enligt SoL, såsom trygghetstelefon och/eller insatser från hemtjänst. Exempel på hemtjänstinsatser är matdistribution, inköp, bostadsvård tvätt eller personlig omsorg. 

Du kan även genom den här tjänsten ansöka om Särskilt boende i Lessebo kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa