Överlåtelse av användning av bilder

LÄS MER

E-tjänst för dig som skickat in en bild till Lessebo kommun och som överlåter användandet av denna bild. Gäller till exempel Lessebo kommuns fototävling. 

I e-tjänsten kan du godkänna att din inskickade bild får användas av Lessebo kommun. I och med överlåtelsen har Lessebo kommun nyttjanderätt till de bilder som angivs i tjänsten och får använda den i till exempel Kommunkalender och övriga kanaler som kommunen använder för information och marknadsföring. 

Du signerar din överlåtelse med bank-id. 

Frågor om e-tjänsten

Kommunikationsfunktionen
kommunikation@lessebo.se
047812500

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen@lessebo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa