Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

En del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan till myndighetsnämnden. Exempel på åtgärder är att installera en eldstad, bygga en mindre tillbyggnad eller ändra en bärande konstruktion. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan nämnden har gett ett startbesked.

Anmälan - Lessebo

Avgiften för bygganmälan debiterar vi dig enligt kommunens fastställda taxa.

Bygglovsrådgivning

För dig som funderar på att ansöka om bygglov går det nu att boka bygglovsrådgivning med en av våra bygglovshandläggare. Boka tid här: https://etjanster.lessebo.se/bygglovsradgivning

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om det du vill göra
  • Ritningar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa