Tipsa om otrygghet

LÄS MER

Om du känner otrygghet när du rör dig i kommunen så är det bra att rapportera det. Ju mer information vi får in, desto bättre kan vi förebygga. Via denna länk kan du skriva en rapport om upplevd otrygghet. Det betyder att du inte är utsatt för ett brott, men att du känner otrygghet eller olust inför en plats. Det är då viktigt att du berättar och förklarar så tydligt som möjligt. Du har möjlighet att var anonym men då kan du inte räkna med någon återkoppling till dig.

Brott ska anmälas till polisen och är det en akut händelse ska du ringa till 112. 

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen@lessebo.se
0478-125 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@lessebo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa