Ansökan om dispens: förlängt intervall för slamtömning

LÄS MER

Om du har en tillräckligt stor slamavskiljare kan du be om hämtning vartannat år istället för varje år.

Om avloppet inte har använts på länge och inte kommer att användas inom de närmaste 10 åren kan du ansöka om dispens av slamtömning. Det beslutet är tidsbegränsat till 10 år.

När avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer slammet att passera genom slamavskiljaren. Då finns risk att ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Om det sker förändringar som kan öka belastningen av slamavskiljaren ska du kontakta det regionala avfallsbolaget SSAM, som ansvarar för slamtömning i Lessebo kommun. Det kan till exempel handla om att det blir fler personer i bostaden.

Förlängt intervall för slamtömning med WC ansluten

Det finns möjlighet att få förlängt intervall för slamtömningen om belastningen på avloppsanläggningen är tillräckligt låg.

För att få förlängt intervall för slamtömning krävs följande:

  • att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening och att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. 
  • att slamavskiljaren med tillhörande reningsanläggning fungerar bra
  • att den mängd slam som produceras inte blir mer än hälften av den slammängd som slamavskiljaren är dimensionerad för med en normal tömning per år Beslutet upphävs även då fastigheten byter ägare, eftersom nya ägare kan ha olika krav och levnadsvanor som kan påverka den mängd slam som produceras i avloppsanläggningen. Beslutet kan upphävas av miljö– och hälsoskyddsinspektör om olägenhet för människors hälsa eller miljön skulle uppstå.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Orsak till dispens

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa