Lämna in yttrande vid grannehörande

LÄS MER

Vid olika former av byggnation kan du som granne eller berörd sakägare få möjlighet att yttra er över ansökan. Du får då ett meddelande om detta till din brevlåda. 

Synpunkter kan lämnas in genom att posta tillbaka det meddelande som kom till din postlåda, via e-post (myndighet@lessebo.se) eller genom att lämna ditt yttrande via denna e-tjänst. 

Sista dag för att lämna in synpunkter framkommer utav meddelandet ni mottagit. 

När ska grannar och andra höras?

Byggnadsnämnden ska underrätta grannar och andra berörda om ansökan om lov eller förhandsbesked i följande fall:

Inom detaljplan

 • om åtgärden avviker från planen

Inom områdesbestämmelser

 • om åtgärden avviker från bestämmelserna
 • om åtgärden inte är reglerad i bestämmelserna

Utanför detaljplan och områdesbestämmelser

 • alla åtgärder utom komplementbyggnader och små tillbyggnader till en- eller tvåbostadshus

Vilka ska höras?

De som ska underrättas är:

 • kända sakägare
 • kända bostadsrättshavare som berörs
 • kända hyresgäster som berörs
 • kända boende som berörs
 • kända hyresgästorganisationer för berörda fastigheter

Läs mer om grannehörande på Boverkets hemsida: Att höra grannar och andra - PBL kunskapsbanken - Boverket

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa