Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

LÄS MER

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd. En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte och om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe. Du som idag bedriver partihandel och tänker fortsätta med det ska före den 1 november 2019 lämna in en ansökan till kommunen. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till detaljhandlare under tiden som kommunen utreder din ansökan. 

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till detaljhandlare ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen ska även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket. 

Konkurs

Om den som har ett försäljningstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla. Om konkursförvaltaren avser att driva verksamheten vidare måste förvaltaren lämna in en ny ansökan om tillstånd. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Lessebo kommun tar ut en handläggningsavgift enligt tobakslagen på 1280kr/timme. Detta är enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-20 § 133. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa