Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

LÄS MER

Om du ska bygga nytt, bygga till, riva eller i vissa fall ändra en byggnad eller anläggning är det den här tjänsten du använder.  Myndighetsnämnden beslutar om bygg-, mark- och rivningslov. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid! Vi får in flest ansökningar under våren och då är handläggningstiderna också som längst. 

Din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Förbered din ansökan genom att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på vår webbplats:

Bygglov - Lessebo

Den här e-tjänsten kan överlåtas

Det innebär att du kan fylla i delar av e-tjänsten för någon annans räkning och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden som får komplettera med sina kontaktuppgifter och skicka in.
Gör så här: Klicka på Spara i det övre högra hörnet och gå sedan "Mina sidor" och välj "Överlåt ärende".

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om det du vill göra
  • Ritningar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa