Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

LÄS MER

Din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Förbered din ansökan genom att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på vår webbplats:

Bygga nytt, ändra eller riva - Lessebo

I ärendet krävs en kontrollplan

En kontrollplan krävs för att startbesked ska kunna utfärdas. Läs mer på vår hemsida: Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig - Lessebo

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen antagen 23-11-20

Läs mer om taxor och avgifter: Taxor och avgifter - Lessebo

Den här e-tjänsten kan överlåtas

Det innebär att du kan fylla i delar av e-tjänsten för någon annans räkning och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden som får komplettera med sina kontaktuppgifter och skicka in.
Gör så här: Klicka på Spara i det övre högra hörnet och gå sedan "Mina sidor" och välj "Överlåt ärende".

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om det du vill göra
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa