Anmälan om fettavskiljare

LÄS MER

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare. 

Varför kräver vi fettavskiljare?

Kommunen tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten som motsvarar det som normalt kommer från hushållen. Fastighetsägare/abonnenter får därför inte släppa ut fett i större mängder. Det står i ABVA, som är de bestämmelser som gäller för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Läs mer:

  • ABVA
  • Mer information på vår hemsida om vilka som måste ha en fettavskiljare, utformning, placering och tömning: Fettavskiljare

Ska du installera en fettavskiljare behöver du göra en anmälan om ej bygglovsplikt åtgärd till myndighet- och planeringsenheten: Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om verksamheten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa