Klagomål på fastighet, byggnad och tomt (siktskymmande växtlighet, olovlig byggnation, ovårdad tomt m.m)

LÄS MER

Här kan du lämna in en klagomål om exempelvis ovårdad fastighet eller förfallet hus till myndighetsnämnden.

Du kan göra anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.

Exempel på när du kan och bör använda denna e-tjänst för att lämna klagomål:

Läs mer på vår hemsida: Områden för tillsyn

Följande behövs för e-tjänsten

  • Plats
  • Vad klagomålet gäller

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa