Klagomål på fastighet/byggnad

LÄS MER

Här kan du lämna in en klagomål om exempelvis ovårdad fastighet eller förfallet hus till myndighetsnämnden.

Du kan göra anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.

Exempel på när du kan och bör använda denna e-tjänst för att lämna klagomål:

Läs mer på vår hemsida: Områden för tillsyn

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla dina kontaktuppgifter som hämtas från skatteverket.

Vill du göra din anmälan anonymt behöver du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa