Lämna in besiktningsprotokoll för hiss till tillsynsmyndighet

LÄS MER
Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder.

Hissbesiktning görs för att kontrollera om hissen fungerar som den ska och inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet. Fastighetsägaren, eller den som annars ansvarar för hissen, ansvarar för att besiktning görs av ett ackrediterat kontrollorgan, med rätt tidsintervaller samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Ifall hissen underkänns vid besiktning, får den inte användas innan bristerna har åtgärdats och hissen därefter har godkänts vid ombesiktning. Det godkända ombesiktningsprotokollet ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer på vår hemsida: Besiktning av hiss

Hissar på Boverkets webbplats

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Protokoll från besiktning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. bolagsverket och skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa