Rapportera in invasiva arter!

LÄS MER

Invasiva arter är växter och djur som kommer från en annan del av världen och hotar att konkurrera ut vår egen växtlighet. När de blir invasiva påverkar de vår biologiska mångfald negativt. Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det.

Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Men också parkslide och kanadensisk gullris ger problem i vår kommun.

Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva främmande arter. Så här kan du göra för att minska spridningen:

  • Släng inte växtavfall i naturen
  • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort
  • Ta inte med dig växter och frön hem från en utlandsresa
  • Släng inte invasiva växter i komposten
  • Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Rapportera in om du ser invasiva arter på Lessebo kommuns mark genom att fylla i e-tjänsten eller mejla samhallsbyggnad@lessebo.se. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa