Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Lessebo kommun enligt antagna lokala hälsoskyddsföreskrifter. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

Bestämmelserna gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss och så vidare)
  • Orm

Läs mer på vår hemsida: Djurhållning - Lessebo

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Information om det du vill göra

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa