Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Lessebo kommun enligt antagna lokala hälsoskyddsföreskrifter. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

Bestämmelserna gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss och så vidare)
  • Orm

Läs mer på vår hemsida: Djurhållning - Lessebo

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Information om det du vill göra

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa