Klagomål - Flytt av fordon på allmän mark

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du lämna in klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen om fordon som står felaktigt uppställa på allmän mark. 

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som kan ta beslut om flyttning av fordon:

  • om fordonet är placerad på gata eller allmän plats
  • om fordonet står i naturen, på park- eller på annat grönområde.

Motiv för flyttning av fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe i minst tre dygn. 
  • ett fordon står uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och skall skrotas snarast möjligt. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om fordonet
  • Plats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa