Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Jag begär att få veta vilka personuppgifter om mig som behandlas. Endast sammanställning av dina personuppgifter lämnas ut. Vill du ha ut en kopia på handlingen får du begära allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Begäran skickas till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo alternativt till info@lessebo.se. 

Frågor om e-tjänsten

Kansliavdelningen
Info@lessebo.se
0478-125 00