Begäran om loggutdrag ur patientjournal

LÄS MER

Använd blanketten i e-tjänsten som sen skickas till Lessebo kommun, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 365 31 Lessebo. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@lessebo.se
047812500