Ansökan om grävtillstånd

LÄS MER

Tillståndsrutiner

Grävningsarbeten kräver tillstånd i form av en ansökan och ritning. Större grävningsarbeten och rörtryckningar utmed och i korsningar med huvudgator samt parker, kräver ritningar på befintliga anläggningar och föreslagna arbeten.

Akuta grävningsarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd. Anmälan ska inlämnas snarast i form av en ansökan om tillstånd och ritning enligt överenskommelse.

Observera att återställningsarbeten beställs av samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbete som påverkar trafiken

Vid grävningsarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan vid vägarbete lämnas. Tänk också på att grävtillståndet inte befriar från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter. 

För praktiska frågor och återlagning

Örjan Vilhelmsson, drift- och anläggningschef 0478-128 03

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om det du vill göra

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa