Ansökan om grävtillstånd

LÄS MER

Tillståndsrutiner

Grävningsarbeten kräver tillstånd i form av en ansökan och ritning. Större grävningsarbeten och rörtryckningar utmed och i korsningar med huvudgator samt parker, kräver ritningar på befintliga anläggningar och föreslagna arbeten.

Akuta grävningsarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd. Anmälan ska inlämnas snarast i form av en ansökan om tillstånd och ritning enligt överenskommelse.

Observera att återställningsarbeten beställs av samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbete som påverkar trafiken

Vid grävningsarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan vid vägarbete lämnas. Tänk också på att grävtillståndet inte befriar från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter. 

För praktiska frågor och återlagning

Örjan Vilhelmsson, drift- och anläggningschef 0478-128 03

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa