Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap

LÄS MER

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Om din restaurang byter ägare ska du söka ett nytt tillstånd.

Tänk på att ha handlingar redo för att bifogas, nedan handlingar ska skickas med: 

 • Ritning med markerad serveringsyta (inkl. eventuell uteservering)

 • Hyresavtal för lokalen

 • Köpeavtal

 • Registreringsbevis från Bolagsverket

 • Beslut om registrering av livsmedelanläggning

 • Verksamhetsbeskrivning

 • Finansieringsplan med samtliga underlag (ex. lånehandlingar)

 • Aktiebok eller bolagsstämmoprotokoll

 • Meny inkluderat förrätter, huvudrätter, efterrätter samt drycker

 • Anmälan om serveringsansvarig personal

 • Vid godkänt kunskapsprov i alkohollagen bifoga intyg

 • Ev. tillståndsbevis enligt ordningslagen för uteservering

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa