Förskola och fritidshem

LÄS MER

Verksamheten bedrivs i form av förskola och riktar sig i första hand mot barn 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter det att du ansökt.

Lessebo kommun erbjuder även allmän förskola för 3-5 åringar. Barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år då det fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda elever en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Kommunen får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem. Lessebo kommun använder maxtaxa. Maxtaxa innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften blir för olika familjer.

 

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

 • A - Ansökan barnomsorgsplats
 • B - Ansökan om dispens
 • C - Anmälan om plats  i allmän förskola
 • D - Uppsägning av barnomsorgsplats 
 • E - Schema
 • F - Anmälan av fridagar
 • G - Inkomstuppgift
 • H - Förändring placering
 • I - Anmälan autogiro
 • J- Intyg om sysselsättning
 • K - Ansökan särskild lovverksamhet 
 • L- Delad faktura

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
0478-125 00