Tobak

LÄS MER

Ny lag om tobak och liknande produkter gäller från och med den 1 juli 2019. ”Lagen om tobak och liknande produkter” innebär bland annat att det blir tillståndsplikt för tobaksförsäljning samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. Om du inte tidigare anmält att du säljer tobak utan vill börja efter 1 juli 2019 måste en tillståndsansökan göras. Försäljningen får påbörjas först efter att ett godkänt tillstånd tilldelats.

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

  • Anmälan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)
  • Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)
  • Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)
  • Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)
  • Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel)
  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)
  • Begäran om uppgifter för tobakstillstånd - Skatteverket
  • Begäran om uppgifter för tobakstillstånd PBI - Skatteverket
  • Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
myndighet@lessebo.se
047812500