Ansökan om tillfällig pausservering

LÄS MER

Ansökan om tillfällig pausservering

Tillstånd för pausservering avser dryckerna starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Det får meddelas utan att kravet på att lagad eller på annat sätt tillredd mat uppfylls. Servering får endast ske under pauser till föreställning i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild restriktivitet gäller vid beviljandet av dessa tillstånd då det gäller ungdomsarrangemang. Endast verksamheter som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år kan erhålla tillstånd. 

Tänk på att du också måste anmäla serveringsansvariga via länken: Anmäl serveringsansvariga

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
myndighet@lessebo.se
myndighet@lessebo.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
myndighet@lessebo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa