Ansökan om serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap

LÄS MER

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd, ett s.k cateringtillstånd. För att bli beviljad ett stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap krävs att sökande har ett, av kommunen godkänt, kök för beredning och tillagning av mat. Om serveringstillstånd beviljas är en förutsättning att den lokal där serveringen äger rum inför varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen. Anledningen till att lokal ska anmälas och godkännas av kommunen är att kommunen ska kunna bedöma om lokalen uppfyller alkohollagens krav om brandsäkerhet samt att kommunen har vetskap om var och när servering ska ske. Anmälan om lokal för catering kan göras via e-tjänsten här anmälan om lokal för catering , eller på blankett I som finns på kommunens hemsida. Catering innebär servering av färdiglagad mat och alkoholdrycker på beställning av slutna sällskap och serveringen kan ske antingen i för tillfället förhyrd lokal eller i hemmet.

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att deltagarna ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Tänk på att du också måste anmäla serveringsansvariga via länken: Anmäl serveringsansvariga

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa