Anmälan om provsmakning på serveringsställe eller hos tillverkare

LÄS MER

Anmälan om provsmakning enligt 8 kap. 6 § alkohollagen (på serveringsställe) eller enligt 8 kap. 7 § alkohollagen (hos tillverkare)

För att få erbjuda provsmakning på serveringsställe måste du först göra en anmälan till kommunen.

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet måste omfattas av de drycker eller preparat som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum. De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt kan ansöka om och får ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker eller preparat som avses erbjudas.

Provsmakningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts och godkänts av kommunen.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa