Anmälan om lokal för catering

LÄS MER

ANMÄLAN enligt 8 kap 4 § alkohollagen  (2010:1622) om lokal för catering

Här anmäler du serveringslokal för cateringverksamhet. Du som har meddelas stadigvarande serveringstillstånd för att bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap kan i den här e-tjänsten anmäla serveringslokal. Det krävs att i förväg och inför varje serveringstillfälle, anmäla den lokal där serveringen kommer att ske, antingen i för tillfället förhyrd lokal eller enskilda hem. När det gäller en för tillfället hyrd lokal kan tillståndshavaren behöva styrka sin dispositionsrätt exempelvis med hyresavtal. Serveringslokalen skall även vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och remiss till räddningstjänsten kan bli aktuellt för att få lokalen godkänd (avser inte servering i enskilda hem).

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa