Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap

LÄS MER

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ett tillfälligt serveringstillstånd behövs för att servera alkoholdrycker under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle, till allmänheten eller slutna sällskap.

Till allmänheten: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten behövs för att vid enstaka tillfällen kunna servera alkoholdrycker till allmänheten, till exempel i samband med festivaler.

Till slutet sällskap: Vid servering av alkoholdrycker till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behövs ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel vid en föreningsfest. Slutet sällskap innebär att deltagarna har någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Det kan till exempel vara en förening eller en annan sammanslutning. Du som arrangör ska i förväg känna till vilka personer som är inbjudna. Har du serveringstillstånd för slutet sällskap får du inte släppa in oanmälda gäster medan tillställningen pågår. 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa