Anmälan/registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Om vattnet ska användas i kommersiell eller offentlig verksamhet behöver du anmäla och registrera din brunn hos Myndighetsnämnden. 

Du behöver följa Livsmedelsverkets regler för dricksvatten och även registrera din brunn hos Myndighetsnämnden om:

  • Brunnen ska användas i kommersiell eller offentlig verksamhet,
  • brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer samt om,
  • fler än 50 personer förses med dricksvatten från brunnen.

Det kan gälla dricksvatten för till exempel:

  • Restaurang, café, camping, bed & breakfast
  • Fastighetsägare som hyr ut bostäder
  • Förskola, skola, kursgårdar
  • En samfällighet med eget vattenverk som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel, telefon 0478-12500, om du är osäker på om du behöver anmäla din verksamhet.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om anläggningen

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa