Ansökan om tilläggsbelopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fristående skolor kan söka tilläggsbelopp fortlöpande under innevarande läsår. För barn och elev inom Lessebo kommun ska ny ansökan göras senast den 15 oktober för att bedömningar ska kunna göras innan kommande budgetår börjar. Även Lessebo kommuns förskolor och skolor kan göra ansökningar under innevarande läsår för nyinflyttade barn och elev eller om extra ordinära behov uppstår hos barn eller elev.

Ett beviljat tilläggsbelopp ska alltid utvärderas även om ingen ny ansökan för ytterligare period i framtiden görs.

Rutiner för tilläggsbelopp finns under "blanketter".

 

Vid frågor:
Amela Zivkovic
amela.zivkovic@lessebo.se
0478-126 28

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa