Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Här kan du anmäla förändringar eller upphörande av livsmedelsverksamhet!

Genom denna E-tjänst kan du anmäla om det skett betydande förändringar i din livsmedelsverksamhet eller om verksamheten ska upphöra.

Enlig livsmedelslagstiftningen är du skyldig att anmäla till Myndighetsnämnden när det skett betydande förändringar av din livsmedelsverksamhet eller den ska upphöra.

Ändringar i befintlig verksamhet kan vara sådant som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa: Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning antagen 23-11-20

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om ändring

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa