Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. Ansök om bygglov här: https://etjanster.lessebo.se/bygglov

Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan: Tobak - Lessebo kommunAlkohol, servering, tillstånd och anmälan - Lessebo kommun

För frågor som rör fettavskiljare, kontakta VA-enheten via samhallsbyggnad@lessebo.se eller via växeln 0478-12500. 

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa: Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning antagen 23-11-20

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om verksamheten
  • Verksamhetsbeskrivning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa