Alkohol, servering, tillstånd och anmälan

LÄS MER

Lessebo ingår i en  gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo. Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma organisationen hand om anmälningar om servering eller försäljning av folköl.

Hur man ansöker

Du kan välja att lämna ansökan eller anmälan via e-tjänster som länkas nedan eller via blankett som sedan skickas eller lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen postadress Lessebo kommun, Storgatan 78, 365 80 Lessebo. Det går också bra att skicka in ansökan via e-post till alkinbox@vaxjo.se

E-tjänster

E-tjänst

Direktlänk till E-tjänst

Anmälan om lokal för catering enligt 8 kap. 4 § alkohollagen 

https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-aov-lokal-catering
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 § alkohollagen 


https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-aov-stadigvarande-serveringstillstand

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-aov-tillfalligt-serveringstillstand
Anmälan om serveringsansvarig personal enligt 8 kap. 18 § alkohollagen
(ej betalning)
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-serveringsansvarigpersonal
Ansökan om serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-catering-slutna-sallskap
Anmälan om förändring i restaurangverksamhet med serveringstillstånd enligt 9 kap. 11 § alkohollagen
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-forandring-restaurangverksamhet
Ansökan om permanent eller tillfällig förändring i befintligt stadigvarande serveringstillstånd
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-permanent-tillfallig-andring
 Ansökan om stadigvarande pausservering
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-stadigvarande-pausservering
Anmälan om provsmakning enligt 8 kap. 6 § alkohollagen (på serveringsställe) eller enligt 8 kap. 7 § alkohollagen (hos tillverkare)
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-anmalan-provsmakning
Anmälan om kryddning av snaps i den egna verksamheten enligt 8 kap. 3 § alkohollagen
https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-kryddning-av-snaps
Anmälan om försäljning och servering av Folköl

https://e-tjanster.vaxjo.se/AoV-anmalan-folkol

Blanketter

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

 • Blankett A - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
 • Blankett C - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
 • Blankett D - Verksamhetsbeskrivning för stadigvarande serveringstillstånd
 • Blankett E - Finansieringsplan för stadigvarande serveringstillstånd
 • Blankett F - Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Blankett G - Anmälan om kryddning av snaps
 • Blankett H - Ansökan gemensam serveringsyta
 • Blankett I - Anmälan om servering i cateringlokal
 • Blankett J - Anmälan om servering/detaljhandel med folköl
 • Blankett K - Anmälan om förändring i restaurangverksamhet med serveringstillstånd
 • Blankett L - Anmälan om provsmakning på serveringsställe
 • Blankett M - Anmälan om provsmakning på tillverkningsställe
 • Egenkontrollprogram folköl - Lessebo kommun

Alkoholhandläggare

Kontakta en alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller mejla oss på vår gemensamma adress alkinbox@vaxjo.se.

Handläggning

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.