Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd t ex i form av hjälp i hemmet eller särskilt boende. Bistånd kan till exempel vara hemtjänst, matdistribution eller särskilt boende. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@lessebo.se
047812500