Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen socialpsykiatri

LÄS MER

Ansökan inom ramen för socialtjänstlagen. Till exempel kan du ansöka om särskilt boende, sysselsättning, boendestöd eller familjeorienterat boendestöd. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@lessebo.se
047812500