Ansökan om LSS

LÄS MER

För att omfattas av insatser enligt LSS måste du även ha ett behov av stöd och service som inte tillgodoses på annat sätt. För att ha rätt till stöd och service enligt LSS måste du ingå i någon av föjande personkretsar för att ha rätt till någon insats: 

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

För att omfattas av insatser enligt LSS måste du även ha ett behov av stöd och service som inte tillgodoses på annat sätt. Därför är det varje persons individuella behov som avgör om han eller hon har rätt till insats enligt LSS. 

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

  • Ansökan LSS
  • Ansökan förhandsbesked enligt LSS §16

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@lessebo.se
047812500