Klagomål på stöd och omsorg

LÄS MER

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina förslag och synpunkter är viktiga för att stöd, omsorg samt hälso- och sjukvård ska kunna bli ännu bättre.

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, finns det flera sätt att lämna synpunkter:

  • Prata i första hand med den berörda medarbetaren eller chefen på berörd enhet.

Du kan också lämna synpunkter genom att:

  • Skriva ner dina synpunkter på en blankett som du kan få av medarbetarna.
  • Skriva dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka till oss.
  • Skriva dina synpunkter i formulär direkt här i e-tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@lessebo.se
047812500