Ansökan om resebidrag/inackorderingsbidrag

LÄS MER

Du som söker inackorderingsbidrag skicka din ansökan senast den 31 augusti till Utbildningskontoret, Lessebo. Första utbetalningsdag är den 25 september. Du kan få antingen resebidrag eller inackorderingsbidrag inte både och.

Ansökan skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Lessebo kommun, 365 80 Lessebo

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
047812500