Ansökan till kulturskolan

LÄS MER

Anmälan

Anmälan är bindande och skickas till Kulturskolan, Lessebo kommun, 365 31 Lessebo.  När du har fått plats skickas meddelande ut till er. Du som redan har plats behöver fortsättningsvis inte anmäla dig från läsår till läsår, utan du behåller din plats tills du avanmäler dig. Avanmälan görs till skolans expedition (072-156 28 94).

Avgifter

Faktura skickas ut per post och debiteras från första tillfället. Undervisning:  580 kronor/termin. Ensemblespel ingår i priset, syskonrabatt tillämpa

Lektionsgarantier

  • Antal lektioner är fastställt till 26 per elev och läsår. Detta ger föräldrarna och elever ett mått på vad som kan förväntas av Kulturskolan.
  • Konserter och speltillfällen räknas också in i lektionsgarantin.
  • Lektionslängden kan variera beroende på arbetssätt och gruppindelning.
  • Om skolan inte fullgör sitt åtagande på 26 lektionstillfällen per läsår betalas del av avgiften tillbaka.
  • Elevs frånvaro räknas inte in i den fastställda lektionsgarantin.  Frånvaro meddelas till respektive lärare eller till skolans expedition

Övrigt

Kulturskolan hyr ut stråk- och brassinstrument till dig som ännu inte behöver fullstorlek på ditt instrument. Kostnad 300 kronor/termin.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
047812500